Ekološko
Lesna biomasa je kot obnovljivi vir energije in način ogrevanja ekološka.
Varčno
Zaradi visoke energijske vrednosti energentov je manjša poraba, čistejše izgorevanje in manj okvar peči – posledično nižji stroški ogrevanja!

Kvalitetno
Izdelano iz kvalitetnih surovin, brez dodatkov in veziv. Material izhaja iz slovenskih gozdov.

Smo majhno podjetje, ki svojo dejavnost širi z biomasnimi energenti. V svoji ponudbi smo se opredelili izključno na slovenske izdelke. Ker ima Slovenija skoraj 60% pokritost gozdov menimo, da je prav da les izkoristimo in predelujemo doma. Naš les je kvaliteten zato je tudi kakovost in kurilna vrednost energentov visoka.

KUPUJMO SLOVENSKO