smrekovi peleti

Najboljše merilo za kakovost peletov so kurilna vrednost, vsebnost pepela, in vsebnost vlage.
Biti morajo kompaktni in gladki ter svetle barve, dobro je tudi, če v njih prevladuje ena zvrst lesa (iglavci ali listavci). V vrečki s peleti ne sme biti preveč prahu, saj to lahko pomeni, da se krušijo, kar je znak za slabšo kakovost. Najlažji način za preverjanje kvalitete lesnih peletov pa je vonj. Ko odprete vrečko peletov preprosto vzemite polno dlan in jih povonjajte. Morali bi dišati po svežem in čistem lesu. Če zaznate nenavaden vonj, je to znak stranskih materialov kot so lepila, barvila, karton ali drugo v peletih.